Fortuna utca 10. - A Máltai Lovagrend Nagykövetsége

0271Egyemeletes copf lakóház középkori részletekkel, eredetileg U alakú alaprajzzal. Középkori előzményei a 13. századtól a 16. századig jól nyomon követhetők. A középkori ház maradványai a török kor végén is az emelet magasságáig álltak. Az új épület ezek felhasználásával készült a 18. század elején, ekkor még L alakban (utcai szárny és déli, udvari szárny). 1790 körül copf stílusban átépült, s valószínűleg ekkor emelték az udvar északi oldalán lévő szárnyát is. 1820 körül készült az udvari rész függőfolyosója és a kapualjból nyíló lépcsőház. Az épület a második világháború előtt a máltai lovagrend tulajdonában volt, amire a homlokzatán elhelyezett máltai kereszt is utal. A világháborús ostrom során erősen megsérült, az udvar északi szárnyának egy része teljesen elpusztult. Ugyanekkor előtűntek a főhomlokzat középkori részletei. A háborús károk helyreállítására 1950-1953-ban került sor. Jelenleg a Független Máltai Lovagrend Magyarországi Nagykövetsége található falai között.

Öttengelyes főhomlokzatának középtengelyét és kosáríves kapuzatát rizalit emeli ki két szélén armírozást utánzó vakolatarchitektúrával. A kapu szemöldökíve fölötti mezőben látható az említett máltai címer. A kapu, illetve a középrizalit érdekessége, hogy a főhomlokzat szimmetriatengelyétől kissé jobbra helyezkedik el. Ennek okát az itt állt középkori ház hasonló elrendezésében kereshetjük, az új épület ugyanis átvette a középkori ház alaprajzát, fő szerkezeti elemeit. A középkori ház kapualjtól délre eső traktusa eleve szélesebb volt, mint az északi. A déli traktusnak a hátsó, udvar felé eső része azonban keskenyebb, alatta kétszintes, 13. századinak tartott pincével. Az utca felé néző rész a belső boltozatokon túl jelentős 14-15. századi maradványokat őriz: a főhomlokzat földszintjén egy egymáshoz kapcsolódó gótikus ajtó és ablak, az emeleten két ablak keretkövei láthatók. A kaputól északra lévő homlokzat érdekessége, hogy az emeleti rész kőkonzolokra ültetve kissé előrébb áll a földszinthez képest. Az emeleti homlokzat konzolokra ültetett előrecsúsztatása több budai háznál is megfigyelhető.

0272

0273

0274