Fortuna utca 6.

0231Egyemeletes, klasszicista stílusú épület, mely eredeti formájában a 18. század első felében épült középkori maradványok felett. Jelenlegi arculatát egy 1820 körüli átépítés során nyerte. 1935-ben átalakították, s ekkor bontották le az udvarát körülfogó hátsó szárnyait is.

Főhomlokzata öttengelyes, a középtengelyben nyíló félköríves, kőkeretes kapuval. Külön figyelmet érdemel az eredeti kapuszárnyak feletti ívmezőben elhelyezkedő fafaragású klasszicista dombormű Cupido fekvő alakjával. A főhomlokzat jellegzetes motívumai a kapu íve fölött elhelyezkedő, illetve a földszinti ablakok fölötti ívmezőkben lévő, koszorút formázó stukkódíszek. Eredetileg az emeleti ablakok felett is dús, ornamentális stukkódíszek voltak, ezeket azonban a 20. század során eltüntették. Udvari homlokzata teljesen átépült, figyelemre méltó az udvaron álló klasszicista kút.